Afghanistan Analysts Network – English

Events

16 Sept 2019: Do the Taleban Want Peace? Seminar in Oslo

Thomas Ruttig 2 min

Seminar in Oslo on 16 September (6-8pm), organised by the Norwegian Afghanistan Committee.

Panel with:

Ashley Jackson, Overseas Development Institute and Kings College, London

Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network (AAN)

Ahmad Yasir Aqil, freelancer, Oslo

moderator: Kai Eide

 

 

Here the original (Norwegian) announcement:

Invitasjon til møte 16. september. kl 18-20, Tøyen,Oslo

AKTUELT/ onsdag 11. september 2019

I det tredje møtet i rekken «Blir det endelig fred i Afghanistan?», skal vi snakke om Taliban og fredsforhandlingene mellom USA og representanter for Taliban i Doha, Qatar.

Hva ønsker Taliban å oppnå med fredsforhandlingene? Hvordan vil et eventuelt samarbeid mellom Taliban og den afghanske regjeringen se ut? Hva slags samfunn vil de ha?

Kveldens paneldeltakere vil være tre eksperter på Afghanistan og Taliban, Ashley Jackson, Thomas Ruttig og Ahmad Yasir Ghulami.

Moderator vil være FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide.

Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Kl. 18:00-20:00

Møtet vil foregå på engelsk.

Om panelet:

Ashley Jackson er forsker, konsulent og skribent som spesialiseres seg på konfliktmekling mellom væpnede grupper. Hun er for tiden forsker ved Overseas Development Institute og er doktorgradsstipendiat i krigsstudier ved Kings College i London. Hun har snakket med og forsket på 27 væpnede fraksjoner over 13 land, inkludert afghanske Taliban, Al-Shabaab, ulike syriske fraksjoner, Hamas og andre. Hun er for tiden basert i Afghanistan, og gjennomfører doktorgradsforskning på hvordan Taliban styrer og tilbyr grunnleggende tjenester, som helse og utdanning, i de områdene det styrer. Hun har vært mye sitert i media, inkludert Foreign Policy, Al Jazeera og New York Times.

Thomas Ruttig er leder og grunnlegger av Afghanistan Analysts Network (AAN). Han har en grad i asiatiske studier (Afghanistics) fra Humboldt University, Berlin (Tyskland) og har tilbrakt over 10 år jobbet i Afghanistan og Pakistan. I 1988/89 og 2000-06 ble Thomas permanent basert i regionen. Han var diplomat ved DDR-ambassaden i Kabul (1988-89) og arbeidet senere som politisk rådgiver for to FN-oppdrag i Afghanistan (2000-03). Han arbeidet deretter for EUs spesialutsending for Afghanistan (2003-04); og som politisk rådgiver for den tyske ambassaden i Kabul (2004-06). Han startet sin yrkeskarriere i Afghanistan/Pakistan-desken i DDRs Utenriksdepartementet (1985-88).

Ahmad Yasir Aqil er statsviter og skrev masteroppgave om Talibans militære kollaps i 2001. Ahmad gjorde feltarbeid i Kabul, hvor han blant annet intervjuet Mulla Raketti, Dr. Abdullah Abdullah og Mohaqeq, Talibans tidligere utdanningsminister.
Ahmad har jobbet på den afghanske ambassaden i Oslo, i Afghanistankomiteen og jobber nå med bosetting og integrering av flyktninger i Oslo kommune.

Kai Eide er en norsk diplomat og tidligere politiker (H). Han har en lang diplomatisk karriere, med internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering som arbeidsfelt, i tjeneste for Norge, FN og NATO. Eide har vært ambassadør ved en rekke norske utenriksstasjoner, og var Norges ambassadør til OSSE 1998–2002 og til NATO 2002–2006, samt FNs spesialutsending til Afghanistan 2008–2010. Eide er en flittig skribent og har vært mye brukt som foredragsholder. Han var lenge politisk aktiv i Høyre, blant annet som statssekretær for Jan P. Syse 1989–1990, men er i dag medlem av Arbeiderpartiet. Eide var Norges ambassadør til Sverige til 2017.

Authors: