Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Vestens krig i Afghanistan fortsætter

< 1 min

Information, 2 March 2015

AAN’s Thomas Ruttig is quoted extensively in this article by the Danish daily about the West’s continuing war in Afghanistan, after combat troops were officially withdrawn:

»Krigen er på ingen måde slut for Vesten,« konstaterer Thomas Ruttig, leder af det uafhængige ekspertnetværk Afghanistan Analyst Network […]. »Tværtimod fortsætter den med uformindsket kraft, og de vestlige styrker i Afghanistan er stadig en afgørende del af den.«

[…] Ligesom Ruttig mener han, at der er tale om bevidst manipulation fra USA’s og de allieredes side. »Det har været politisk bekvemt at erklære krigen for overstået, både i USA og Europa. Også selv om det ikke passer,« siger Ruttig med henvisning til NATO-landenes voksende problemer med at sælge Afghanistan-krigen til krigstrætte befolkninger.

[…]

Thomas Ruttig understreger, at krigshandlingerne i Afghanistan samlet set på ingen måde er aftaget, siden de vestlige kamptropper officielt forlod landet.

Tværtimod er de intensiveret, mener han.

»De er taget til, ikke mindst hvad angår specialstyrkeoperationer,« siger han og henviser til oplysninger i afghansk presse om, at de afghanske specialstyrker alene i januar gennemførte mere end 700 såkaldte capture or kill-operationer. Det er operationer, hvor formålet er at tage ledende talebanere eller andre oprørere til fange eller dræbe dem.