Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Taliban hebben reden voor feestje

< 1 min

Reformatorisch Dagblad, 6 March 2020

The Dutch newspaper quotes AAN’s Thomas Ruttig, apparently both from AAN research and from his German blog, on the US-taleban deal and the impact of the Ghani-Abdullah presidency dispute:

Een bizarre situatie, oordeelt Thomas Ruttig van het Afghanistan Analyst [sic] Network (AAN) in Kabul. Temeer omdat de overeenkomst verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomst van Afghanistan. Officieel heet het het dat de Doha-deal een eerste stap is richting vrede in het land, in werkelijkheid komt het neer op een onderonsje tussen de VS en de taliban, met als doel de terugtocht van Amerikaanse troepen en hun bondgenoten mogelijk te maken.

Ruttig wijst erop dat de Doha-overeenkomst afspraken bevat die niet bepaald geruststellend zijn voor de Afghaanse bevolking. De eerste is dat alle Amerikaanse troepen zich gefaseerd uit het land terugtrekken. Binnen 135 dagen na ondertekening van het verdrag moeten de circa 13.000 troepen zijn teruggebracht tot 8600. Een tweede fase gaat daarna in: eind april 2021 moet het resterende deel zijn vertrokken. (…)

Door nadrukkelijk niet de kant van Ghani te kiezen, stelt Ruttig, ondermijnen de Amerikanen diens positie juist op een moment dat Ghani wel wat steun kan gebruiken nu hij met de taliban moet onderhandelen. (…)

Intussen is het buitengewoon wrang dat de deal de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten beschermt tegen geweld van de taliban en al-Qaida, maar dat in dit verband de Afghaanse bevolking of het Afghaanse leger nergens worden genoemd. Ruttig: „De VS zijn er in Doha mee akkoord gegaan dat Afghaanse troepen en burgers straks onbeschermd achter blijven.”