Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Pessimism för Afghanistan överdriven (Pessimism over Afghanistan Exaggerated)

< 1 min

Svenska Dagbladet, 28 December 2012

– Det är rätt att väcka frågan och det finns anledning till oro, men att det går så illa är inte alls givet. Att regeringen kollapsar är ett av flera tänkbara scenarier, säger Martine van Bijlert vid Afghanistan Analysts Network till TT. Mycket har förändrats i Afghanistan som inte är direkt beroende av de utländska styrkorna, påpekar hon. De forna krigsherrarna har åldrats och fått starka band till den afghanska huvudstaden. Med hus, affärer och barn på universitetet i Kabul är de mindre benägna att åter plocka upp vapnen. Det är heller inte tydligt var skiljelinjerna i ett inbördeskrig skulle gå. Samarbete med olika grupper har blivit en överlevnadsstrategi och utveckling i form av exempelvis telefoner och internet har fört grupper närmare varandra. – Det är lätt att tro att bara för att det finns många grupperingar kommer vi att få se mer våld. Men samtidigt som det finns krafter som splittrar, finns också faktorer som för dem samman, säger van Bijlert. Tolv år av internationell närvaro har satt djupa spår i det afghanska samhället, och van Bijlert tror att mindre utländsk inblandning i politiken och ekonomin kommer att göra gott.