Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Ontwikkeling: Het budget smelt, vragen bij impact

< 1 min

Mondiaal Nieuws, 20 May 2014

The Belgian news website quotes from a recent AAN paper by Thomas Ruttig in an article about the ongoing discussion about development cooperation in Belgium:

“Thomas Ruttig, [co-]directeur van het Afghanistan Academics Netwerk, citeert daarover in een recente MO* paper [which in fact is the translation of an AAN paper] een rapport van de grote hulporganisaties in Afghanistan: ‘De politieke druk om ‘resultaten te tonen’ in landen die troepen leveren, leidt ertoe dat steeds meer middelen worden uitgegeven via militaire kanalen ‘om de harten en de geesten te winnen’. Inspanningen om de onderliggende oorzaken van armoede aan te pakken en de vernielingen door drie decennia van conflicten en wanorde ongedaan te maken, worden naar de zijlijn verwezen.”

Tags:

Development