Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

«Norsk» provins kan bli overtatt av Taliban

< 1 min

Bistandsaktuelt, 13 March 2018

The Norwegian website picks up AAN’s latest analysis of the upsurge in fighting in Faryab province where Norwegian troops have been deployed for many years under ISAF and summarises it, with a commentary of PRIO’s Kristian Harpviken:

Dette er noen av hovedpunktene i en fersk rapport  skrevet av Thomas Ruttig og Obaid Ali, som begge er anerkjente analytikere i tenketanken Afghan Analyst Network [sic].

  • Taliban har hatt framgang i alle de 15 distriktene i Faryab og kontrollerer ni av dem.
  • Det har vært kamper og en rekke sammenstøt like utenfor Maimana by.
  • Den afghanske regjeringen har nå innledet en motoffensiv og for første gang på flere år er også utenlandske tropper blitt sendt til Maimana.

–  Dette er selvsagt veldig alvorlig og viser hvor mye situasjonen har forverret seg i Faryab de siste årene. Hvis Taliban klarer å ta Maimana by vil det være en stor PR-seier for dem, nesten på linje med da de tok Kunduz i 2015. Jeg regner med at det skjer en stor mobilisering fra regjeringens side for å unngå nettopp det, sier Kristian Berg Harpviken, som er Afghanistan-ekspert og forsker ved PRIO.

I rapporten fra Afghan Analyst Network pekes det på en rekke ulike grunner til det økende konfliktnivået i Faryab: langvarige etniske motsetninger, konflikter om vann og jord, korrupsjon og manglende samarbeid mellom regjeringsstyrker og lokale regjeringsstøttede militser. Det vises også at flere væpnede grupper som opprinnelig ble mobilisert av visepresident Dostum til å kjempe mot Taliban nå har sluttet seg til opprørerne.