Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Integreren met een eigen mentor; Minderjarige asielzoekers in Zweden

< 1 min

De Volkskrant, 20 January 2016

In this reportage about underage Afghan refugees in Sweden in the Durch daily, AAN’s Thomas Ruttig is quoted on possible reasons why so many of them come to Europe (not online):

Waarom juist zoveel minderjarige mannen uit Afghanistan komen, is vol- gens Thomas Ruttig, een Duitse onder- zoeker bij het Afghaanse Analisten Net- werk in de Afghaanse hoofdstad Ka- boel, eenvoudig te verklaren. ‘De veilig- heidssituatie in Afghanistan is sterk verslechterd.’ De Taliban is terug van weg geweest en de gekozen regering heeft niets kunnen veranderen aan de erbarmelijke economische omstandig- heden waarin Afghanen al decennia le- ven, legt Ruttig uit. ‘Die uitzichtloos- heid maakt dat families hun jonge mannen vooruitsturen als een soort anker, in de hoop dat tenminste ie- mand van hen een beter bestaan krijgt.’

PDF file here:

20160120Volkskrant-underage Af refugees in SWE