Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

I vantan på nasta krig: På besok hos hezb-i-islami-i-afghanistans berg

< 1 min

Blank Spot Project (Sweden), 16 April 2017

In this article by Franz Marty, reporting from Kunar about Hezb-e Islami, AAN’s Thomas Ruttig is quoted on the general military relevance of the party after 2001 and on its relation, in eastern Afghanistan, with the Taleban:

Enligt Thomas Ruttig, på Afghanistan Analysts Network, har endast vissa delar av Hezbi-i Islami varit militärt relevanta sedan 2001. Dessutom har de under de senaste åren även varit nästan helt frånvarande på det afghanska slagfältet. (…)

I detta avseende nämner Thomas Ruttig, på Afghanistan Analysts Network att det faktiskt finns ”en skillnad mellan den klassiska urbana islamistiska intellektuella delen av Hezb-i Islami och ’fronter’ på landsbygden’”. Han menar också att det har förekommit samarbete mellan fotsoldater av Hezb-i Islami och talibanerna, åtminstone historiskt sett och i östra Afghanistan. Detta väcker naturligtvis frågor om hur länge sådana soldater kan ingå i ett modernt demokratiskt system?