Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Fredshoppet borta – nu blir IS starkare

< 1 min

Dagens Nyheter, 27 August 2015

AAN’s Kate Clark is quoted in the Swedish daily  as saying:

Vad har då talibanerna för motiv till att återgå till våldet? Kate Clark, tidigare BBC-korrespondent i Afghanistan och numera anställd på det Kabulbaserade analysföretaget Afghanistan Analysts Network, lutar åt att upptrappningen är ett försök att visa styrka utåt och stärka moralen inåt:

– Talibanerna vill visa att de inte påverkats av ledarskiftet, att de fortfarande har militär slagstyrka och att de är en kraft att räkna med. Och alldeles oavsett de fredsinitiativ som tagits i år, så har våldet hela tiden ökat: det första halvåret av 2015 har de civila dödsoffren ökat med nästan 80 procent jämfört med samma tid förra året, säger Kate Clark från Kabul.