Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Afghanistans præsident rækker hånden frem til talibanerne

2 min

Jyllands-Posten, 11 March 2018

The leading Danish newspaper reports about the latest Afghan peace overtures to the Taleban and extensively quotes AAN’s Thomas Ruttig (behind a paywall):

Og ifølge afghanistan- eksperten Thomas Ruttig fra Afghan Analyst Network [sic] i Berlin er der tale om »det mest vidtgående fredstilbud siden 2001«.

»De este af elementerne i Ghanis udspil er isoleret set ikke nye. Men kombinatio- nen af dem giver fredstilbud- det en helt ny kvalitet, og det mest slående er, at Ghani for første gang taler om en våbenhvile. Det er så afgjort noget, de este afghanere vil byde velkommen, men det fremgår endnu ikke, hvor- vidt han forventer, at taliba- nerne tager det første skridt, eller om Kabul-regeringen vil gøre det, eller om det skal ske simultant som resultat af den første runde af forhandlinger,« skriver han i en e-mail.

Ifølge Thomas Ruttig er det også bemærkelsesværdigt, at præsident Ghanis tale var renset for krigerisk retorik. Men helt betingelsesløst er hans fredstilbud ikke. (…)

»De ved godt, at kravet om en tilbagetrækning af de udenlandske tropper som en forudsætning for at forhand- le er urealistisk,« skriver Tho- mas Ruttig.

»Men i sluterklæringen fra fredskonferencen står der faktisk, at spørgsmålet om internationale styrkers frem- tidige tilstedeværelse kan indgå som et element i kom- mende fredsforhandlinger. Og det er afgørende, for det gennemhuller Talibans krav om direkte forhandlinger med amerikanerne, eftersom at det nødvendigvis må involvere USA direkte eller indirekte,« skriver han.

Thomas Ruttig peger også på, at Taliban de senere år rent faktisk er blødt op og har deltaget i uofficielle diskus- sioner med såvel afghanske regeringsrepræsentanter, FN og ngo’er om bl.a. Afghani- stans forfatning, kvinde- rettigheder og beskyttelse af civilbefolkningen.

»At indgå i den slags dis- kussioner giver ikke mening, hvis man ikke overvejer at deltage i nogen som helst for- handlinger,« skriver Thomas Ruttig.

Here the PDF version of the text:

2018-03-11_Jyllands-Posten_-_2018-03-11_print