Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

Afghanistan raakt weer in de greep van fundamentalisten

< 1 min

Volkskrant, 15 February 2017

The Dutch daily carries a report on the discussion about possible US troops increases and quotes, among others, AAN’s Thomas Ruttig:

Thomas Ruttig van het Afghanistan Analysts Network in Kabul: ‘De westerse bondgenoten konden de Taliban al niet verslaan of zelfs maar terugdringen toen zij onder ISAF en Enduring Freedom de beschikking hadden over 140.000 militairen, plus nog eens 350.000 Afghaanse soldaten en politieagenten. Eentiende van dat aantal is echt niet genoeg om de Taliban te verslaan.’ (…) Analisten geloven er niet in. Ruttig: ‘Een troepenuitbreiding van een paar duizend man kan het regeringsleger helpen de Taliban-opmars te weerstaan en te voorkomen dat de regering valt. Maar de oorlog zul je er niet mee winnen.’ (…)

Ruttig benadrukt dat de economie moet worden aangepakt, want nu bloeit slechts de papaverteelt. ‘De oorlog kan alleen worden gewonnen als de Afghaanse regering veel beter gaat functioneren dan ze nu doet. De regering is nog steeds in de greep van een soort zelfblokkering, die haar verhindert resultaat te boeken op sleutelgebieden, zoals banen scheppen.’