Afghanistan Analysts Network – English

AAN in the Media

ترامپ در مورد افغانستان چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟

< 1 min

BBC (Persian service), 18 November 2016

Quotes from Thomas Ruttig and Kate Clark’s AAN dispatch thinking about the possibly Afghanistan policy of US president-elect Donald Trump in this analysis:

توماس روتیگ و کیت کلارک، پژوهشگران شبکه تحلیلگران افغانستان در تحلیلی در مورد این اظهار نظرهای آقای ترامپ نوشته‌اند: “رئیس جمهوری منتخب و تیم او در سیاست خارجی تجربه ندارند و ظاهرا اطلاعات یا حافظه شان در مورد ماموریت آمریکا در افغانستان هم به شدت نگران کننده است. او چیزی زیادی در مورد افغانستان نگفته است. در مورد بسیاری از دیگر مسایل سیاست خارجی نیز چیزهای گفته که در مواردی سطحی و گاهی هم متناقض بوده است. شماری از این دیدگاه‌ها بعدا پس گرفته شدند یا کم اهمیت خوانده شدند – مثل صحبت‌هایش در مورد اجازه ندادن مسلمان‌ها برای ورود به آمریکا.”

(…)

کیت کلارک و توماس روتیگ اعضای شبکه تحلیلگران افغانستان بدین باورند با وجود آنکه آقای ترامپ بر مبارزه علیه داعش و گروه‌های افراط‌گرا تاکید کرده است، اما بیشتر نگاه او به سوریه و عراق است تا افغانستان.

آنها می‌نویسند: ” با آنکه ظهور داعش موجب شد اوباما در سوریه و عراق بیشتر دخیل شود و دستور حملات هوایی را علیه شاخه‌های این گروه در مناطقی از شرق افغانستان نیز صادر کرد اما سیاست رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان فراتر از مبارزه با تهدید داعش دراین کشور است. اما ترامپ گفته است که او سریعا و قاطعانه داعش را از طریق حملات هوایی نابود خواهد کرد. در اینجا هم منظور او بیشتر خاور میانه است نه افغانستان؛ زیرا او گفته از این راه می‌توان جلو سرازیر شدن پناهجویان سوریه‌ای به آمریکا را گرفت.”