ظهور دوباره قاچاقچیان در مسیر بالکان

هنگامی که مرز بالکان در ماه حوت ۱۳۹۴ بسته شد، افغان‌هایی که کوشش رسیدن به اروپا را داشتند خودشان را درمانده دیدند و بار دیگر دست به دامان قاچاقچیان شدند. تعدادی هنور میکوشیدند برای نزدیک شدن به مرزهای اتحادیه اروپا از طریق مرز اتریش – هنگری چاره‌ای پیدا کنند. تقریباً تمام افراد از طریق شهر … Continue reading ظهور دوباره قاچاقچیان در مسیر بالکان