گزارش ویژه جدید شبکه تحلیلگران افغانستان: “وضع مالیات بر افغانها: تلاش طالبان جهت جمع آوری عواید داخلی برای مردم، اقتصاد و دولت به چه معناست”

بخش‌های زیادی از زندگی در افغانستان در۲۴ اسد ۱۴۰۰ واژگون یا دچار تغییر بنیادی گردید. نخبگان پیشین فرار کردند و طالبان حاکم گردیدند. روابط افغانستان با ممالک جهان قطع گردیده و کشور یک شبه فقیرترشد. همچنین حکومت از حالتی که در آن  وابسته به کمک های مالی خارجی و حمایت نظامی بود،  به حالتی تغییر … Continue reading گزارش ویژه جدید شبکه تحلیلگران افغانستان: “وضع مالیات بر افغانها: تلاش طالبان جهت جمع آوری عواید داخلی برای مردم، اقتصاد و دولت به چه معناست”