د افغانستان کلیوالو سیمو کې خورا ناڅرګند برخلیک سره ژوند: کار د ژوندي پاتېدو لپاره  

افغانستان هغه اوښتون بیا تجربه کوي چې د اوږدو ناخوالو بهیر کې ګڼو افغانانو چې عمرونه یې تر ۵۵ کلونو اوړي، پر له پسې لیدلی . د کلیوالو افغانانو بې برخلیکي یوازې د نظام له بدلانه او یا له تاوتریخوالي نه ده، بلکې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبعي افتونو پکې مهم رول لرلی دی. د … Continue reading د افغانستان کلیوالو سیمو کې خورا ناڅرګند برخلیک سره ژوند: کار د ژوندي پاتېدو لپاره