Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

روح الله سروش

بانوان وزرشکار افغان: شجاعت ، موانع و آزار و اذیت

روح الله سروش

بانوان ورزشکار افغانستان برای بسیاری از مردم کشور به یک نماد تغییر تبدیل شده اند، که این امر بیانگر امید به یک جامعه بیشتر تساوی گرا با فرصت های بیشتر برای دختران و زنان است. برای دیگران اما، نمادی از امپریالیزم غربی را تمثیل میکنند که باعث ایجاد تغییر و تضعیف جامعه و فرهنگ افغانستان […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

رازی های پنهان در نام زنان: بدون نام ، بدون شخصیت اجتماعی؟

روح الله سروش

در سراسر افغانستان، زنان در اجتماع   به نام  خود شان خطاب نمی شوند. حتی در کارت های عروسی و سنگ قبر ، معمولاً به عنوان دختر  ، همسر یا مادر پدر، شوهر یا پسر ارشد خود شناخته می شوند. بسیاری از افغان ها به این باور اند که خطاب به زنان به نام خود شان […]

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها نور یی ولوله

سردرگمی در طرزالعمل ها؛ چگونگی برخورد/ عدم برخورد با قضیه فساد در پارلمان

یلینا بیلیتسه روح الله سروش

مجلس نمایندگان افغانستان، ولسی جرگه، شهرت طولانی وناخوشایند در فساد دارد که دامنه آن از رشوه گرفتن اعضای آن برای رای اعتماد تا تنظیم قراردادهای پرمنفعت را در بر میگیرد. با این حال، این اول بار بود که در تازه ترین اتهام یک عضو مجلس همکار خود را به فساد متهم کرد. این در نهایت […]

سیاست / چشم انداز سیاسی نور یی ولوله