Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

خالد غرنی

رهبران داعش ولایت خراسان در کنر

خالد غرنی عبید علی

نابودی داعش در کنر (بخش دوم) در ابتدا داعش خراسان از الگوی طالبان در انتصاب افراد بیرونی به عنوان والی ها پیروی می کرد، بیشتر فرماندهان شناخته شده کنری فقط در پست های سطح پایین تا وسطی کار می کردند. با تشدید و ادامه جنگ بیشتر کنری ها بیشتر به رده های بالاتر رسیدند. مولوی […]

جګړه او سوله / جنگ و صلح نور یی ولوله

نابودی داعش در کنر: آیا داعش از شرق افغانستان محو شده است؟

خالد غرنی عبید علی

این گزارش در دو بخش نشر می گردد بخش اول وابسته های افغانی داعش، موسوم به دولت اسلامی ولایت خراسان، آخرین پایگاه محلی خود در ولایت کنر را سال گذشته از دست دادند. فروپاشی در کنر، به تعقیب شکست فاحش داعش در مرکزاصلی شان، ولایت ننگرهار، در اوایل سال ۱۳۹۹ رخ داد. اکنون دولت اسلامی […]

جګړه او سوله / جنگ و صلح نور یی ولوله