زموږ په اړه / در باره ما


 

شبکه تحلیلگران افغانستان یکنهاد مستقلِ، غیرانتفاعی و پژوهشی در امور مربوط به پالیسی و سیاست گذاری است. هدف آن نیز، گرداوری دانش ، تجربه  و نیروی  تعدادِ زیادی از کارشناسان این عرصهبه منظور آگاهی بهتر از پالیسی  ها و افزایش درک از واقعیت های افغانستان است. ای شبکه با دو عنصر مشارکت و کنجکاوی به پیش برده می شود و به تولید و ارایه  تحلیل های مستقلانه، با کیفیت بلند و مبتنی بر پژوهش در مورد افغانستان و منطقه ای که افغانستان در آن قرار دارد، متعهد است. هدف ما این است تا بی طرف بمانیم نه بی تفاوت.

از زمان تأسیس شبکه  در سال ۲۰۰۹ بدینسو، انتشارات آن سیاست گذاران، خبرنگاران، دانشگاهیان و کارگذاران عرصه توسعه، آنهایی که در مورد افغانستان کار می کنند، را آگاه نموده و بالای کار آنها تأثیر گذاشته است. تحلیلگران این شبکه به صورت مستدام و منظم در کنفرانس های که در کشورهای مختلف جهان برگزار می شوند، شرکت نموده و با ارایه سخنرانی در آن کنفرانس ها سهم می گیرند. این تحلیلگران در رسانه های جمعی نیز حضور میابند و از آن طریق معلومات شان را ارایه می نمایند.

بازده

انتشارات شبکه تحلیلگران افغانستان بازده پژوهش میدانی است که شاملِگزارش های بلند و عمیق  موضوعی، گزارش های کوتاه در پیوند به پالیسی ها، گزارش های مناظره ی  و  مقالات تخصصی می شود. این انتشارات به طور گسترده توسط مردم مطالعه گردیده و در اکثر موارد از آن منحیث یک مرجع معتبر نقل قول می گردد. تمام تحقیقات و تحلیل های شبکه تحلیلگران افغانستان در دسترس عموم قرار داشته و علاقمندان می توانند این تحقیقات و تحلیل ها را در ویب سایت شبکه تحلیلگران افغانستان پیدا نمایند.

ساختار

شبکه تحلیلگران افغانستان منحیث یک انجمن (با نام eingetragener Verein, e.V.) با شماره  VR28652 در کشور آلمان و  منحیث یک نهاد پژوهشی  غیرانتفاعی با  شماره ۳۴۱ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۸  در وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ثبت است.

ساختار نهادی شبکه تحلیلگران افغانستان متشکل از  سه رئیسِ و سه موسس، یک تیم مرکزی از تحلیلگران و پژهشگران مقیم در کابل و یک شبکه از همکاران مجرب و متخصص در زمینه های سیاست، حکومتداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر، امنیت، و امور منطقوی افغانستان است. شبکه تحلیلگران افغانستان، یک دفتر دایمی در کابل دارد.

هیئت مشورتی شبکه تحلیلگران افغانستان متشکل از شخصیت های برجسته بوده که از مسایل و رویدادهای سیاسی افغانستان آگاهی کامل دارند.

رئسایِ همکار

هیئت اجرائیوی شبکه تحلیلگران افغانستان از سه رئیسِ همکار تشکیل شده است.

هیئت اجرائیوی، مسئولیتِ برنامه هایِ وسیع تحقیقی، مدیریت و جمع آوری کمک های مالی تمویل کنندگانِ شبکه تحلیلگران افغانستان را برعهده دارد. همچنان رئسایِ همکار منحیث تحلیلگران ارشد ایفای وظیفه نموده و به طور قابل توجهی در تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان مشارکت می نمایند.

 

مارتینا وَن بیلرت(mvbijlert@

خانم مارتینا وَن بیجلرت یک تن از رئسای همکار و یک تن از موسسین شبکه تحلیلگران افغانستان است. خانم مارتینا، دوران کودکی خویش را قبل از وقوع انقلاب ایران ( بین سال های ۱۹۷۲-۱۹۷۸) در آن کشور گذراند. خانم مارتینا از پوهنتون لیدن در هالند (۱۹۸۸-۱۹۹۴) در رشته تحصیلی جامعهشناسی جوامع غیرغربی فارغ گردید و پس از آن بیشتر از ۱۲ سال را به خاطر کار و زندگی در افغانستان، ایران و پاکستان سپری نمود.

خانم مارتینا به این منطقه زمانی دوباره علاقمند گردید که وی منحیث یک محصل برایبررسی وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان (۱۹۹۰ و ۱۹۹۲/۳)، از کویته بازدید نمود.

بعد از آن، وی منحیث آمر توسعه ارتباطات برای موسسه MEDAIRدر گروزنی (۱۹۹۵) و کابل (۱۹۹۷-۱۹۹۸) کار کرد، منحیث آمر امور پناهندگان برای اداره خدمات مهاجرت و ملت سازی در هالند (۱۹۹۶-۱۹۹۷ و ۱۹۹۹-۲۰۰۰) ایفای وظیفه نمود. وی بحیث منشی سیاسی سفارت هالند در تهران (۲۰۰۱-۲۰۰۴) کار کرد و پس از آن منحیث مشاور سیاسی نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل (۲۰۰۴-۲۰۰۸) ایفای وظیفه نمود. وی از سال ۲۰۰۸ بدینسو، منحیث یک تحلیلگر مستقل پیرامون مسایل افغانستان کار می نماید.

خانم مارتینا مقالات و گزارش های فراوانی  را نوشته و به سراسر افغانستان سفر کرده است.وی زبان دری را روان صحبت می کند.

ساری کووو  (sarikouvo@)

خانم ساری کووو یک تن از رئسایِ همکار و یک تن از موسسین شبکه تحلیلگران افغانستان است. وی یک حقوقدان بین المللی با تخصص در حقوق بشر، عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، اصلاحات عدلی-قضایی و جنیست است.

در پهلوی همکاری با شبکه تحلیلگران افغانستان، خانم ساری قانون بین الملل و موضوعات مرتبط را در پوهنتون هایی در کشورهای سویدن، بلجیم و انگلستان تدریس می نماید.

وی قبلاَ بحیث رئیس برنامه های مرکز بین المللی عدالت انتقالی (۲۰۰۷-۲۰۱۱)، محقق سازمان عفو بین الملل (۲۰۰۷)، مشاور حقوق بشر و حاکمیت قانونِ نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان (۲۰۰۴-۲۰۰۶) و استاد در پوهنتون گوتنبرگ (۱۹۹۹-۲۰۰۴) کار نموده است. وی دارای مدرک دکترا در رشته حقوق بین الملل از پوهنتون گوتنبرگ (در کشور سویدن) می باشد. وی بورسیه تحصیلی پوهنتون دفاعی ناتو (ایتالیا)، پوهنتون کنت (در کشور انگلستان)، آکادمی ابو (در کشور فنلند) و پوهنتون ملی استرالیا را کسب نموده است.

خانم ساری موضوعات مرتبط زیادی را پیرامون افغانستان، قوانین بین الملل و جنسیت تحقیق و نشر نموده است.

* یادداشت: از تاریخ ۱ می ۲۰۱۴ بدینسو، خانم ساری در خارج از افغانستان به سر می برد،به دلیل اینکه وی منحیث مشاور حقوق بشر و جنسیت در ریاست مدیریت و پلانگذاری بحران (CMPD) یا اداره فعالیت های خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) در بروکسل ایفای وظیفه می نماید. البته خانم ساری منحیث یک تن از اعضای هیئت اجرائیوی شبکه تحلیلگران افغانستان، بعضی از کارهای شبکه تحلیلگران افغانستان را نظارت می کند.

توماس روتیگ (aantru@)

آقای توماس روتیگ یک تن از رئسایِ همکار و یک تن از موسسین شبکه تحلیلگران افغانستان است. آقای روتیگ دارای مدرک ماستری در رشته مطالعات کشورهای آسیایی (Afghanistics) از پوهنتون هومبولت برلین (آلمان) می باشد. وی دارای تجربه کاری ۱۲ ساله (۱۹۸۹-۲۰۰۰) منحیث ویراستار اخبار خارجی و خبرنگار آزاد پیرامون مسایل افغانستان، امور توسعه کشورهای آسیای مرکزی بوده  و بیش از ۱۰ سال در افغانستان و پاکستان کار کرده است.

آقای روتیگ در سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۹ و ۲۰۰۰-۲۰۰۶، به طور دایم در منطقه حضور داشته است. وی یک دیپلمات در سفارت آلمان در کابل (۱۹۸۸-۱۹۸۹) بود و بعد از آن منحیث آمر امور سیاسی برای دو ماموریت سازمان ملل در افغانستان (۲۰۰۰-۲۰۰۳) کار کرد. این دو ماموریت شامل قبول مسئولیت منحیث رئیس دفتر UNSMAدر کابل، مشاور کمیسیون مستقل لویه جرگه اضطراری و رئیس دفتر UNAMAدر اسلام آباد و گردیز بود. سپس، وی منحیث معاون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان (۲۰۰۳-۲۰۰۴)؛ و مشاور سیاسی سفارت آلمان در کابل (۲۰۰۴-۲۰۰۶) کار کرد.

وی از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۸، منحیث ناظرِ همکار به گروه متفکرین و نخبگان ویسنچفت ستیفتنگ اند پولیتیک (Stiftung Wissenschaft and Politik (SWP)) پیوست، و از سال ۲۰۰۸ بدینسو، وی یک تحلیلگر سیاسی، نویسنده و مشاور مستقل است.

آقای روتیگ به طور روان به زبان های پشتو و دری صحبت می کند.

هیئت مشورتی

هیئت مشورتی شبکه تحلیلگران افغانستان متشکل از شخصیت های برجسته بوده که از مسایل و رویدادهای سیاسی افغانستان آگاهی کامل دارند.

اعضای هیئت مشورتی عبارتند از:

فرانسسک ویندریل

نماینده ویژه پیشین سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای افغانستان بود. وی ریاست هیئت مشورتی را بر عهده دارد.

آن ویلکینس

رئیس هیئت مشورتی کمیته سویدن برای افغانستان وسفیر پیشین سویدن در افغانستان و پاکستان بود.

دوریس بودینبرگ

نماینده مقیم پیشین دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم (UNODC) در افغانستان بود.

دوکتور برنت گلاتزر(†۲۰۰۹)، یک مردم شناس مقیم در شهر هایدلبرگ؛ عضو هیئت اصلی مشورتی شبکه تحلیلگران افغانستان بود.

تحلیلگران و محققین شبکه تحلیلگران افغانستان:

کیت کلارک (KateClark66@)

خانم کیت کلارک از می ۲۰۱۰ بدینسو، منحیث تحلیلگر ارشد برای شبکه تحلیلگران افغانستان کار کرده، و از ۲۰۱۴ بدینسو، علاوه بر تحلیلگر ارشد  ریاست دفتر شبکه تحلیلگران افغانستان در کابل را نیز بر عهده دارد.

آگاهی خانم کلارک از مسایل افغانستان به زمانی بر میگردد که وی در سال ۱۹۹۹ منحیث خبرنگار مقیم در کابل با بی بی سی ایفای وظیفه می نمود. وی تنها خبرنگارِ غربی در این کشور در آن زمان بود. خانم کیت  در مورد کشتارهای دسته جمعی، خشکسالی ها و جنگ ها – و مسابقات فوتبال و جهانگردی گزارش می داد، و مکرراَ در دو طرف خط اول جنگ سفر می کرد.

خانم کلارک در اوایل سال ۲۰۰۱ از جانب طالبان اخراج شد، اما منحیث خبرنگار خط اول در جریان جنگ سال ۲۰۰۱ به افغانستان بازگشت و در قسمت پوشش موفقانه جنگ کمک نمود که این مسئله، منجر به اعطای جایزه به وی شد. پس از سال ۲۰۰۲، خانم کلارک در لندن مستقر بود، اما در آن جریان به افغانستان می آمد تا گزارش هایی را پیرامون مسایل و رویدادهای کشور، ساخت مستندهای رادیویی و تلویزیونی در مورد شورش ها، اقتصاد سیاسی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و جنایات جنگی، تولید و ارائه نماید.

کارهای قبلی وی شامل تالیف مشترک گزارش روزنامه چتم هاوس تحت عنوان ” هیچ راه کوتاه به ثبات نیست: عدالت، سیاست و شورش در افغانستان”،  و برای شبکه تحلیلگران افغانستان، مقاله ای تحلیلی تحت عنوان حمله تخار: قتل های هدفمند و جهان های موازی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و افغانستان، و لایه ها: طالبان را به حساب آورید”، می باشد.

خانم کلارک، سند ماستری خویش را در رشته سیاست های خاورمیانه از پوهنتون اکسترِ بریتانیا به دست آورده است. وی قبلاَ در بخش عربی بی بی سی کار کرده است. باید به این مسئله اشاره کرد که وی در خاورمیانه زندگی کرده، رویدادهای خاورمیانه را مورد مطالعه قرار داده و در خاورمیانه کار کرده است.


عبید علی (ObaidAli18@)

.  آقای عبیدعلی درسال۲۰۱۰ به شبکه تحلیلگران پیوست 

آقای علی  مدرک لسانس خودرا در رشته علوم سیاسی از پوهنتون ابن سینا در کابل بدست آورد.

وی در قسمت تالیف یک تعداد از مقالات و گزارش ها پیرامون مسایل سیاسی، احزاب سیاسی، انتقال امور امنیتی به نیروهای امنیتی داخلی افغانستان، حقوق بشر، حقوق زنان و امور اجتماعی در افغانستان، به شبکه تحلیلگران افغانستان کمک نموده است.

برهان عثمان (Borhan@)

آقای برهان عثمان یک محقق – با تجربه خبرنگاری- در شبکه تحلیلگران افغانستان می باشد. ساحات مورد علاقه وی شامل این بخش ها می باشد: حرکت های اسلامی، نهادهای اسلامی، دین و جامعه. وی عربی صحبت می کند و  چندین زبان دیگر نیز آشنایی نسبی دارد.

احسان قانع (ehsanqaane@)

آقای محمد احسان قانع دارای لیسانس حقوق از دانشگاه  کاتب می باشد، جایی که پایان نامه وی تحت عنوان “مکانیزم های رسیدگی به  جرایم بین المللی در حقوق بین الملل” به چاپ رسید. وی سند ماستری خویش را نیز از همان دانشگاه در رشته حقوق بین الملل گرفته است.

وی منحیث یک تن از پژوهشگران  شبکه تحلیلگران افغانستان، در قسمت انجام تحقیقات و تهیه گزارش های سیاسی از طریق نظارت روزانه بر رسانه ها و تحقیقات مستقل متمرکز بر احزاب سیاسی، حقوق بشر و عدالت انتقالی، به شبکه تحلیلگران افغانستان کمک می نماید. نظارت پارلمانی یکی دیگر از بخش های کاری وی را با شبکه تحلیلگران تشکیل می دهد.

آقای قانع قبل از پیوستن به شبکه تحلیلگران افغانستان، منحیث هماهنگ کننده ملی  برنامه های افغانستان با مرکز بین المللی برای عدالت انتقالی (ICTJ) از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ ایفای وظیفه کرده است. وی مسئولیت برنامه ریزی امور مرکز بین المللی برای عدالت انتقالی افغانستان -به شمول شبکه سازی جامعه مدنی و همکاری با سازمان های مورد نظر و مستند سازی حقوق بشر- را بر عهده داشت.

همچنان آقای قانع منحیث یک تن از اعضای تیم تحقیقاتی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان(AIHRC) ایفای وظیفه کرده، و در تهیه گزارش ترسیم منازعه؛ اولین گزارش در مورد نقض حقوقبشر بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ که به رهبری افغان ها تهیه شده است، سهم گرفته است.

آقای قانع منحیث مربی ارشد حقوق بشر و عدالت انتقالی در شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر (CSHRN)، سازمان سراسری برای گروه های جامعه مدنی با تمرکز بر حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان ایفای وظیفه کرده است.

آقای قانع به طور مشترک در تالیف “دستنامه آموزشی  عدالت انتقالی”، رهنمود آموزش رسمی برای جامعه مدنی همکاری نموده است که به نوبه خود برای اولین بار توسط افغان ها و برای افغان ها نوشته شده است.

فابریزیو فوسرکینی

آقای فابریزیو فوسچینی تحلیلگر سیاسی در شبکه تحلیلگران افغانستان می باشد. وی رشته تاریخ آسیا را در پوهنتون بولوگنا در ایتالیا خوانده، و مدرک دوکتورای خویش را با تمرکز بر تاریخ معاصر و مدرن افغانستان به دست آورد. وی از سال ۲۰۰۳ بدینسو تحقیقات زیادی را پیرامون مسایل افغانستان انجام داده و مکرراَ به این کشور سفر نموده است.

وی در سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۴ در پروژه دسترسی به عدالت (که از جانب کمیسیون اروپا/برنامه انکشافی ملل متحد تمویل می گردید) در قسمت برنامه نظارتی در سطح ولسوالی ها مشارکت کرد، و پس از یک دوره طولانی به افغانستان بازگشت تا تحقیق ساحوی تحصیلی خویش را در ولایات کابل و بدخشان انجام دهد. آقای فابریزیو مقالات و گزارشات زیادی را پیرامون مسایل افغانستان چاپ کرده، و به زبان دری به طور روان صحبت می کند.

مواردیکه ما بالای آنها تمرکز می نماییم:

ما کوشش می نماییم تا کارهای شبکه تحلیلگران افغانستان از طریق تحقیق، تحلیل، چاپ و نشر یافته ها به رفاه مردم افغانستان کمک نماید. بر همین اساس، ما برای دستیابی به هدف فوق الذکر، بالای عرصه های ذیل تمرکز می نماییم:

جنگ، صلح و سیاست

بسیاری از منازعات جاری افغانستان، و همچنان فرصت های حل این منازعات، به سیاست های داخلی کشور و استفاده و سوء استفاده از قدرت ارتباط دارد. داشتن یک درک وسیعتر از مُحَرِکه های سیاسی می تواند ما را در قسمتِ کاهشِ از هم گسیختگی، آگاهی بهتر از همکاری های بین المللی و تشویق آن عده از سیاستمداران که می تواند هم علل و هم پیامدهای خشونت و سوء استفاده از قدرت را کاهش دهد، کمک نماید.

اقتصاد و انکشاف

افغانستان با ثبات به  گونه ی جدی به ایجاد یک اقتصاد سالم، کاهش فقر، کاهش استثمار، تقویت حاکمیت قانون و همکاری انکشافی بیشتر مبتنی بر تشخیص نیازها و افغان محور، وابسته می باشد. برای دستیابی به اهداف فوق الذکر، ما به یک ارزیابی عمیقتر و همه جانبه تر پیرامون ماهیت اقتصادی افغانستان و راه های تشدید کننده جنگ و متاثرکننده ثبات، نیاز داریم.

فضای دموکراتیک

یک جامعه صبور، کثرت گرا با نهادهای قوی منحیث قویترین پایه برای ایجاد یک آینده با ثبات و صلح آمیز باقی می ماند. چالش های  ناشی از فقر، ناامنی، رقابت های ناسالم سیاسی و تنش میان سنت و تجدد  قابل توجه و نگرانی است، اما نمی توان آنها را منحیثبهانه ی برای عدم تحمل، محرومیت سیاسی، نقض حقوق اساسی، فقدان جبران خساره ناشی از سوء استفاده ها از قدرت، و یا تداوم به حاشیه کشاندن زنان، اقلیت ها و فقرا و مستضعفین و بیچارگان محسوب کرد.

نقش منطقه

مداخله بین المللی در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان به طور نامتناسبی به اساس یک چشم انداز غربی بوده است. توجه بیشتر – هم از نظر تحلیلی و هم از نظر سیاست گذاری واقع بینانه – باید به نقش کشورهای منطقه و توانایی های موجود آنها هم برای همکاری و هم بی ثبات سازی، صورت گیرد.

تعهد به افغانستان

علی الرغم اینکه اغلب اوقات مداخلات بین المللی قصد و نیت خوب داشته اند، اما مداخلات بین المللی در افغانستان از کثرت و تعدد برنامه ها و منافع مختلف – بین ملت ها و نهادها، و بین گروه های مختلف نظامی و غیرنظامی مداخله گر – رنج دیده است. پروژه ها و سیاست ها اغلب اوقات تحت تاثیر ملاحظات داخلی کشورهای کمک کننده و دور از واقعیت های عینی افغانستان روی دست گرفته شده است. به همین دلیل، تاثیرات تمام تلاش ها به نسبت اندازه سرمایه گذاری ها نسبتاَ محدود بوده، و دوام آنها قابل تردید می باشد. ما با یادگیری از درس های گذشته (کسب تجربه از پروژه های گذشته) می توانیم معلومات مفید و موثری را در اختیار سیاستمداران و سیاست گذاران در قسمت سیاستگذاری بهتر در آینده، قرار دهیم.

شبکه تحلیلگران افغانستان با هموار کردن مشارکت به اساس تعهد دراز مدت اش به افغانستان و احترام به مردم افغانستان، قصد دارد تا یک چشم انداز را به مردم افغانستان ارائه نماید که بالای واقعیت های افغانستان تمرکز داشته، سیاست های سازنده را تسهیل نموده و یادگیری از درس های مهم را اجازه می دهد. برای دستیابی به این هدف، ما قصد داریم تا بی طرف باشیم نه بی تفاوت. این سنگ بنای موجودیت شبکه تحلیلگران افغانستان می باشد.

منابع مالی شبکه

شبکه تحلیلگران افغانستان از زمان تاسیس تا حال طبق بودیجه اصلی خویش فعالیت نموده است تا از استقلالیت گزارشدهی اش محافظت نماید.

بودیجه شبکه تحلیلگران افغانستان از منابع ذیل فراهم گردیده است:

۲۰۰۹: دولت سویدن؛

۲۰۱۰: دولت های سویدن و ناروی؛

۲۰۱۱- ۲۰۱۴: کنسرسیوم چهار تمویل کننده به رهبری سفارت سویدن، به نیابت از وزارت امور خارجه ناروی، سفارت شاهی دنمارک و سفارت هالند. 

۲۰۱۵-۲۰۱۵: اداره انکشافی و همکاری سویس

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”پشتو” tab_id=”1433838008-2-52″][vc_column_text]

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه یو خپلواک غیر انتفاعي څېړنيز مرکز دی. د دې شبکې هدف د کره معلوماتو په اساس د پالیسیو په اړه غوره پوهاوی رامنځته کول او د افغانستان د واقعیتونو په اړه د لوی شمیر کارپوهانو له تجربو او مهارتونو څخه استفاده کول دي. دا شبکه د افغانستان او سیمې په اړه د خپلواکو او با کيفيته څیړنو پر بنسټ د موضوعاتو شننه کوي. موږ د عامو پالیسیو په اړه بې پرې يو، خو بې پروا نه يو.

 

په ۲۰۰۹ کې د دې سازمان له تاسیس راهیسې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې خپرونو د پالیسي جوړونکو، ژورنالیستانو، پوهانو او په افغانستان کې بوخت د پراختیا کار کونکو پر کار خپل اغیز لرلی دی، او د دوی د پوهاوي د ښه والي په برخه کې يې مرسته کړې ده. زموږ له تحلیلګرانو څخه وخت په وخت د نړۍ په کچه کنفرانسونو کې د ګډون او غږیدو غوښتنه کیږي او په رسنیو کې د نظر ورکوونکو په توګه راڅرګندیږي. 

 

خپرونې

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې خپرونو کې بېلابېل ډول تحلیلي او څیړنیز راپورونه شامل دي، لکه د پالیسۍ سره تړاو لرونکو موضوعاتو باندې څېړنيز راپورونه او مقالې، د ځانګړو موضوعاتو په اړه څېړنيز راپورونه او رالیږل شوي څېړنيزې او تحليلي لیکنې. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې خپرونې په پراخه کچه د خلکو لخوا لوستل کیږي، او ډیری وختونه له هغو څخه د مرجع په توګه یادونه کیږي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ټولو څیړنو او خپرونو ته د شبکې د ويب سايټ له لارې لاسرسی شونی دی.

 

جوړښت

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په آلمان کې د ثبت VR28652B شمیرې له مخې د یوه انجمن (eingetragener Verein, e.V.) په حیث راجستر ده او د افغانستان اقتصاد وزارت سره د ثبت ۳۴۱ شمیرې له مخې په ۱۷٫۶٫۱۳۸۸ نیټه د غیر انتفاعي څیړنیز سازمان په توګه ثبت شوې.

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سازماني جوړښت د درې همکار رییسانو او بنسټ ایښودونکو، د تحلیلګرانو او څیړونکو کابل میشته یوې مرکزي ډلې، او د سیاست، حکومتولۍ، د قانون حاکمیت، بشري حقونو، امنیت او د افغانستان سیمه ایزو چارو په برخه کې تجربه لرونکي او متخصص همکارانو شبکې درلودونکی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په کابل کې یو دایمي دفتر لري.

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشورتي هیئت مهمو شخصیتونو څخه جوړ دی چې له نږدې د افغانستان مسالو او پیښو سره اشنا دي.

 

همکار رییسان

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې اجرائیوي هیئت درې همکار رییسان لري.

اجرایوي هیئت د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د څیړنې بشپړې برنامې، مدیریت او مرستندویانو د مرستو راټولول په غاړه لري. دا همکار رییسان د مشر تحلیلګرانو په حیث کار کوي او په پراخه کچه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څيړنو کې هم مرسته کوي.

 

مارتینا وان بیجلرت (@mvbijlert) 

مارتینا وان بیجلرت د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه همکاره رییسه او له مؤسسينو څخه ده. نوموړې خپله د ماشومتوب دوره د ایران انقلاب (۱۹۷۲-۱۹۷۸) دمخه په ایران کې تیره کړې، د غیر لویدیز ټولنو ټولنپوهنې څانګه کې یې د هالنډ په لیدن پوهنتون کې (۱۹۸۸-۱۹۹۴) زده کړه کړې او بیا وروسته یې ۱۲ کاله په افغانستان، ایران او پاکستان کې د کار او ژوند کولو لپاره تیر کړي.

د دې سیمې سره د هغې لیوالتیا هغه مهال ډیره شوه کله چې هغې د یوې محصلې په توګه له کویټې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت څیړلو لپاره (۱۹۹۰ او ۱۹۹۲/۳) لیدنه وکړه.

وروسته بیا هغې د MEDAIR موسسې د ټولنې پراختیا افسرې په حیث په ګروزني (۱۹۹۵) او کابل (۱۹۹۷-۱۹۹۸) کې دنده پرمخ ویوړه؛ په هالنډ کې (۱۹۹۶-۱۹۹۷ او ۱۹۹۹-۲۰۰۰) یې د پناه غوښتونکو چارو آمر په حیث د کډوالو خدماتو او ملت جوړونې ادارې لپاره دنده پرمخ ویوړه. هغې په تهران کې د هالنډ سفارت سیاسي منشي په حیث (۲۰۰۱-۲۰۰۴) کار وکړ؛ او وروسته یې بیا د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي نماینده سیاسي مشاور په حیث په کابل کې (۲۰۰۴-۲۰۰۸) دنده ترسره کړه؛ او له ۲۰۰۸ کال راهیسې د افغانستان مسالو په اړه د یوې خپلواکې تحلیلګرې په توګه کار کوي.

مارتینا پراخه مقالې او راپورونه خپاره کړي، ټول افغانستان ته یې سفر کړی او په دري ژبه روانې خبرې کوي.

 

ساري کووو*

ساري کووو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه همکار رییسه او د مؤسسينو له ډلې څخه ده. هغه یوه نړیواله حقوق پوهه ده چې د بشري حقونو، انتقالي عدالت، د قانون حاکمیت، قضایی اصلاحاتو او جنډر پورې اړوند چارو باندې کار کوي.

د افغانستان تحلیلګرانو شبکې سره بوختیا سربیره، آغلې ساري د سویډن، بلجیم او انګلستان پوهنتونونو کې د نړیوال قانون او اړوند موضوعاتو تدریس کوي.

هغې مخکې د انتقالي عدالت نړیوال مرکز د پروګرامونو د رییسې په حیث (۲۰۰۷-۲۰۱۱)، د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکې (۲۰۰۷)، د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي نماینده، د بشري حقونو او قانون حاکمیت مشاورې (۲۰۰۴۲۰۰۶)، او د ګوتمبرګ پوهنتون کې د استادې (۱۹۹۹-۲۰۰۴) په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه د ګوتمبرګ پوهنتون (سویډن) څخه د نړیوال حقونو د دوکتورا سند لري. هغې د ناټو دفاعي پوهنتون (ایټالیا)، کنټ پوهنتون (انګلستان)، ابو اکاډمي (فنلینډ) او د آسټرالیا ملي پوهنتون تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دي.

هغې د افغانستان، نړیوالو قوانینو او جنډر په اړه ډیری موضوعات چاپ کړي.

*یادونه: د ۲۰۱۴ میی ۱ نیټې راهیسې، آغلې ساري د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې چارو ورځني مدیریت څخه رخصت ده، ځکه چې هغه د بحران مدیریت او پلان جوړونې ریاست (EEAS) یا د اروپا اتحادیې بهرني فعالیتونو اداره (CMPD) کې د بشري حقونو او جنډر د مشاورې په حیث په بروکسیل کې دنده ترسره کوي. هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې اجرائیوي هیئت یوه غړي په توګه د دې شبکې ځینې څارنیزو کارونو ته دوام ورکړي.

 

توماس روتيګ(@aantru)

توماس روتیګ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو همکار رییس او مؤسس دی. هغه د آسیایی هیوادونو مطالعاتو څانګه (Afghanistics) کې د هومبولت پوهنتون برلین (آلمان) څخه د ماسټرۍ سند لري؛ هغه د بهرني خبرونو ايډيټر او د افغانستان مسالو او د مرکزي آسیا هیوادونو پراختیایی چارو پورې اړوند خپلواک خبریال په حیث ۱۲ کاله (۱۹۸۹-۲۰۰۰) کاري تجربه لري او له ۱۰ کالو څخه ډیره موده یې په افغانستان او پاکستان کې کار کړی.

په ۸۸-۱۹۸۹ او ۲۰۰۰-۲۰۰۶ کلونو کې توماس په دایمي توګه سیمه کې شتون درلود. هغه په کابل کې (۱۹۸۸-۱۹۸۹) د آلمان سفارت یو دیپلومات و او وروسته له هغه یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه ماموریتونو کې د سیاسي چارو آمر (۲۰۰۰-۲۰۰۳) په توګه دنده ترسره کړه. پدې ماموریتونو کې په کابل کې د UNSMA د دفتر رییس، د اضطراري لویه جرګې خپلواک کمیسون مشاور او په اسلام آباد او ګردیز کې د یوناما د دفتر رییس په حیث دندې ترسره کول شامل و. وروسته بیا هغه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي نماینده د معاون په توګه (۲۰۰۳-۲۰۰۴) او په کابل کې د آلمان سفارت سیاسي مشاور (۲۰۰۴-۲۰۰۶) په توګه کار وکړ.

هغه له ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې د آلمان له څېړنيز مرکز (Stiftung Wissenschaft and Politik (SWP) سره یوځای شو او له ۲۰۰۸ کال راهیسې هغه یو سیاسي څیړونکی، لیکوال او خپلواک مشاور دی.

توماس په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کوي.

 

 

مشورتي هیئت

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشورتي هیئت له نوموتو شخصیتونو څخه رامنځته شوی چې د افغانستان د پیښو او مسالو سره له نږدې آشنايي لري.

 

د مشورې هیئت غړي پدې ډول دي:

 

فرانسيسک ویندریل
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې پخوانی ځانګړی استازی، رئیس

 

آن ویلکینس

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې مشورتي هیئت رئیسه؛ په افغانستان او پاکستان کې د سویډن پخوانۍ سفیره

دوریس بودینبرګ

په افغانستان کې د مخدره توکو او جرایمو (UNODC) لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پخوانۍ استازې

 

دوکتور برنت ګلاتزر، توکم پیژندونکی؛ د المان-افغانستان د څېړونکې ډلې مشورتي هیئت اصلي غړی.

 

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې تحلیلګران او څیړونکي:

 

کېټ کلارک (@KateClark66)

د ۲۰۱۰ کال د می میاشتې راپدیخوا کېټ کلارک د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې لپاره د مشرې تحلیلګرې په حيث دنده ترسره کوي او د ۲۰۱۴ کال څخه راپدیخوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د کابل دفتر د رئیسې په توګه کار کوي.

د افغانستان په مسایلو کې د هغې ګډون له هغه وخت سره سمون خوري چې هغې په ۱۹۹۹ کال کې په کابل کې د بي بي سي خبریالې په توګه کار کاوه؛ دغه مهال هغه پدې هیواد کې د لویدیځ یوازینۍ خبریاله وه. نوموړې د عام وژنو، وچکالۍ او جګړو – د فوټبال سیالیو او سیاحت په اړه راپورونه ورکول او ډیری مهال به یې جګړې د لومړۍ کرښې دواړو اړخونو ته سفرونه کول.

د ۲۰۰۱ کال په لومړیو کې کیټ د طالبانو لخوا وتلو ته مجبوره شوه، لیکن د ۲۰۰۱ کال د جګړې پرمهال د لومړۍ کرښې خبریالې په توګه افغانستان ته بیرته راستنه شوه او د جګړې پوښښ کې یې په بریالیتوب سره مرسته وکړه چې دغه کار هغې ته د خبريالې د جایزې ورکولو لامل وګرځید. د ۲۰۰۲ کال څخه وروسته کېټ په لندن کې ژوند کاوه، لیکن افغانستان ته بیرته په راستندیو سره یې د هیواد پیښو او مسایلو په اړه راپورونو او جنګ، سیاسي اقتصاد، وسلو او مخدره توکو قاچاق او جنګي جناتیونو په اړه ټلویزیوني او راډیوي مستندو راپورونو جوړولو ته ادامه ورکړه.

د هغې په مخکینيو کارونو کې د چتم هاوس څېړنيز مرکز لپاره د د سوکالۍ لپاره هیڅ لنډه لار نشته: په افغانستان کې عدالت، سیاست او پاڅون، او د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې لپاره، دد تخار برید: هدفي وژنې او د امریکا او افغانستان استخباراتي سازمانونو موازي نړۍ تر عنوان لاندې څېړنيز راپور شامل دي.

کیټ د منځني ختیځ سیاستونو په برخه کې د بریتانیا د اکستر پوهنتون څخه ماسټرۍ اخیستې او له دې مخکې یې د بي بي سي عربي څانګه کې کار کړی. هغې په منځني ختیځ کې هم ژوند، مطالعه او کار کړی.

 

عبید علی (@ObaidAli18)

عبید په ۲۰۱۰ کال کې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې سره یوځای شو. هغه د پاکستان د پيښور احمد شاه ابدالي پوهنتون ساختماني انجینيري څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. د ۲۰۱۴ کال پسرلي څخه راپدیخوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې عمومي رئیس همکار دی.

عبید تازه د کابل ابن سینا پوهنتون څخه د سیاسي علومو په برخه کې هم د باکلوريا سند اخيستی. هغه د سیاسي مسایلو، سیاسي ګوندونو، د افغانستان د داخلي امنیتي ځواکونو د امنیت سپارلو د انتقال پروسې، بشري حقونو، د ښځو حقونو او په افغانستان کې ټولنیزو چارو په برخه کې د مقالو او راپورونو په لیکلو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره مرسته کړې ده. 

 

برهان عثمان (@Borhan)

برهان عثمان د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو څېړونکی دی. د هغه د پام وړ ساحو کې د اسلامي حرکتونو، دین او ټولنې په اړه تحقيق شامل دي. هغه په عربي خبرې کوي او د څو نورو ژبو له زده کړې سره هم لېوالتيا لري.

  

احسان قانع (@ehsanqaane)

محمد احسان قانع د کاتب پوهنتون څخه په حقوقو کې لیسانس لري، او مونوګراف یې په نړیوالو حقونو کې نړیوالو جرمونو سره د برخورد مکانیزمونو تر عنوان لاندې چاپ شوی. هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له محققینو څخه دی چې پر رسنیو د نظارت د لارې او سیاسي ګوندونو، بشري حقونو او انتقالي عدالت باندې تحقیقاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره مرسته کوي.

 

محمد احسان قانع د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره له یوځای کیدو مخکې، د ۲۰۱۰ کال څخه تر ۲۰۱۱ پورې د افغانستان د انتقالي عدالت (ICTJ) لپاره د نړیوال مرکز برنامو ملي هماهنګ کوونکي دنده ترسره کوله. هغه د افغانستان د انتقالي نیاو لپاره د نړیوال مرکز چارو برنامو جوړلو مسئولیت ترڅنګ د مدني ټولنې شبکې جوړونه او د پام وړ سازمانونو سره همکاري او د بشري حقونو په برخه کې د اسنادو چمتو کول پر غاړه درلودل.  

دغه راز احسان د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون (AIHRC) کې د تحقیقاتي ټیم یو تن غړي په توګه دنده هم ترسره کړې او د راتلونکو ستونزو د نقشې راپور په برابرولو کې، د ۱۹۷۸ څخه تر ۲۰۰۱ پورې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په برخه کې د افغانانو په رهبري د لومړي اسنادو چمتو کولو کې ګډون کړی و.

احسان په بشري حقونو، د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په انتقالی عدالت (CSHRN)، د مدني ټولنې ډلو لپاره سرتاسري سازمان کې د عالي ښوونکي په توګه په افغانستان کې د قانون حاکمیت او بشري حقونو په تمرکز سره دنده کړې ده.

احسان په ګډه توګه د انتقالي عدالت دستورالعمل، د مدني ټولنې لپاره د رسمي ښوونې لارښود په لیکلو کې مرسته کړې ده چې په خپل وار د لومړي ځل لپاره د افغانانو لخوا د افغانانو لپاره لیکل شوی دی.

  

فبریزیو فوسکینی

فابریزیو فوسکینی د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو سیاسي تحلیلګر دی. هغه د آسیا تاریخ رشته په ایټالیا کې په بولونيا پوهنتون کې لوستې ده او خپله دوکتورا یې د معاصر تاریخ او مدرن افغانستان په برخه کې کړې ده؛ هغه د ۲۰۰۳ کال څخه راپدیخوا د افغانستان د مسایلو په اړه ډیرې څیړنې کړي دي او څو وارې یې دې هیواد ته سفرونه کړي دي. 

 

هغه د ۲۰۰۳ کال څخه تر ۲۰۰۴ پورې عدالت ته د لاسرسي پروژه (چې د اروپا کمیسیون/د ملګرو ملتونو پرمختیایي برنامې لخوا تمویل کیدله) کې د ولسوالیو په کچه د څار په برنامه کې ګډون وکړ او وروسته له اوږد مهاله افغانستان ته ستون شو، څو خپل سیمه ییز تحصیلي تحقیق د کابل او بدخشان په ولایتونو کې ترسره کړي. فابریزیو د افغانستان په اړه ډیرې مقالې او راپورونه لیکلي دي په دري ژبه روانې خبرې کوي.

  

هغه څه چې موږ پرې تمرکز کوو:

زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې کارونه د څیړنو، تحلیل، چاپ او خپرونو د لارې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره مرسته وکړي. موږ د دې موخې ترلاسه کولو لپاره په لاندې برخو تمرکز کوو:

 

جګړه، سوله او سیاست

دا څانګه د افغانستان سمدستي او عاجلې ستونزې او دغه راز د هوارولو لارې او چارې، د هیواد داخلي سیاستونو او ځواک څخه د ګټې او ناوړې ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د سیاسي قضيو په اړه پراخ او سم پوهاوی په ټولنه کې سياسي بې اتفاقي لږولی شي،همدارنګه کولی شي نړیوالې همکارۍ د ژورې پوهې پر اساس ترسره شي او هغه سياستونه وهڅوي چې د تاوتریخوالی او د هغه علتونو په کمولو کې مرسته وکړي.

اقتصاد او پرمختیا

د يو باثباته افغانستان جوړول تر ډېره په سالم اقتصاد، د غربت په کمولو، د قانون حاکمیت او داسې پراختیایی همکاريو پورې تړلی چې افغان محوره وي. دا مسله د افغانستان له اقتصادي ماهیت څخه ژورې او هراړخیزې ارزیابۍ او د هغو لارو چارو په اړه پوهاوي ته اړتيا لري چې اقتصاد پکې هم پر جنګ او هم پر سولې تاثير لري.

 

دیموکراتیکه فضا

یوه زغم لرونکې، کثرت محوره ټولنه چې قوي نهادونو ولري د سولې او ثبات د منځ ټکی جوړوي.  غربت، نا امني، ناسالمې سیاسي سیالۍ او د دودپالنې او مدرنیزم ترمینځ شخړې ګڼ شمېر ننګونې رامنځته کوي، مګر دا ننګونې د نه زغم، سیاسي محرومیت، پر اساسي حقونو د تیري، له ځواک څخه د ناوړه استفادې، او یا د ښځو، اقلیتونو، غریبانو، او بیچاره ګانو د ګوښه کولو لپاره پلمه نه شي کيدلی.

  

منقطوي مسايل

د طالبانو د حکومت له راپرځېدو وروسته په افغانستان کې نړیواله مداخله په نامتناسب ډول د يو غربي ليدلورې ترسره شوه. د سیمې د هیوادونو رول او د هغوی شته وړتیاوو ته هم بايد کافي پاملرنه وشي، په تېره بيا همکارۍ يا بې ثباتې کې د سيمې د هيوادونو رول بايد مطالعه شي.

افغانستان ته ژمنتیا

سره لدې چې ډیری وختونه نړیوال مداخلتونه به د ښه نیت او تکل لپاره و، مګر په افغانستان کې نړیوال مداخلتونه د د ګڼو او متناقضو اړخونو، لکه د ملتونو او نهادونواو نظامي او ملکي اړخونو، ترمنځ د ګټو او اجنډاوو د اختلاف قرباني شوې دي. ډیری وختونه پروژې او سیاستونه د افغانستان عیني واقعیتونو څخه لرې د مرسته کونکي هیوادونو دننني ملاحظاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي. د همدې لپاره، د پانګوونې لپاره ټولو ترسره شویو هڅو اغیزې تر یوې کچې محدود وې، او دوام یې اغیزمن شوی. موږ له تیر وخت څخه په زده کړې سره کولی شو په راتلونکي کې د ښو پالیسیو جوړولو لپاره ګټور او مؤثر معلومات چمتو کړو.

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه افغانستان ته د اوږدمهاله ژمنتيا پر اساس او د افغانستان خلکو ته په درناوي سره، پدې تکل ده چې د افغانستان خلکو ته داسې یو لید وړاندې کړي چې د افغانستان واقعیتونو باندې متمرکز وي، رغنده پالیسي جوړونو او د حقایقو درک کولو ته لاره هواره کړي. د دې هدف د ترلاسه کولو په موخه موږ غواړو چې بې طرفه واوسو، خو نه بې تفاوته. همدا ټکی د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بنسټ جوړوي.

 

بودیجه (تمویل)

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له خپل تاسیس راهیسې تر دې دمه په بې قید او شرطه تمويل باندې اتکا لري ترڅو وکولی شي په خپلو راپورونو کې خپلواکي او بې طرفي وساتي.

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بودیجه له لاندې سرچینو ترلاسه شوې:

۲۰۱۰: د سویډن او ناروی دولتونه؛

۲۰۱۱- ۲۰۱۴:د سویډن سفارت په مشرۍ د څلور تمویل کونکو کنسرسیوم، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت، د ډنمارک شاهي سفارت او د هالنډ سفارت لخوا.

۲۰۱۵: د سویس د همکارۍ او پراختیا اداره (SDC)