Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

Month: سنبله / وږی ۱۳۹۹

گسترش جرایم در کابل، ریشه‌های دنیای تبهکاران

فابرېزیو فوسکیني

در سال­­‌‌های اخیر جرایم در افغانستان، به ویژه در کابل، افزایش یافته است. به نظر می رسد با افزایش جمعیت در این شهر، همراه با کاهش فرصت‌های اقتصادی، تعداد زیادی از مردم را مجبور نموده که برای زنده ماندن دست به کارهای خلاف و غیر قانونی بزند. علاوه بر این، فعالیت گروه‌های جنایتکاران مسلح- با […]

کلتور او عنعنې / زمینه و فرهنگ نور یی ولوله

گنبد بزرگ تاریخی افغانستان: تاریخچه مختصر از مکان بودایی در توپ دره

یلینا بلیثا

چارلس ماسون، کاشف بریتانیایی قرن نزدهم، زیارتگاه بودایی گنبد شکل توپ دره در شمال کابل را چنین توصیف نمود که “شاید کاملترین و زیباترین بنای تاریخی از نوع خود در این کشور ها باشد.”  از زمان بازدید ماسون در سال ۱۲۱۲ به بعد، گنبد توپ دره چند بازدید کننده محدود داشته و مورد غفلت قرار […]

کلتور او عنعنې / زمینه و فرهنگ نور یی ولوله