Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

Month: قوس / ليندۍ ۱۳۹۵

کرزی پس از ریاست جمهوری: هنوز چالشی برای حکومت وحدت ملی است؟

علی یاور عادلی

ممکن است حامد کرزی زمام قدرترا در سنبله ۱۳۹۳ واگذار کرده باشد، اما نفوذش بر سیاست افغانستان پایان نیافته است. مطالباتش برای یک لویه جرگه، همزمان با نزدیک شدن حکومت وحدت ملی به پایان دومین سالش، خطری را متوجه آن می کرد. اما گروه های سیاسی و افراد متنفذ، حتا آنانی که قبلا متحدان نزدیک او […]

سیاست / چشم انداز سیاسی نور یی ولوله