Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

Month: حوت / كب ۱۳۹۳

تصاویر قربانیان سوم حوت

شش روزی که کابل را لرزاند: سوم حوت، نخستین قیام شهری علیه اشغال شوروی

توماس روتیگ

۳۵ سال قبل از امروز، نخستین و بزرگترین قیام شهری علیه اشغال اتحاد جماهیر شوروی در کابل صورت گرفت. این قیام درست هشت هفته بعد از آن رخ داد که تانک های شوروی برای بقای حکومت کمونیستی واردافغانستان گردید. حکومت کمونیستی افغانستان،۲۰ ماه قبل از ورود تانک های شوروی، قدرت را تصاحب کرد و از […]

جګړه او سوله / جنگ و صلح نور یی ولوله