Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

Month: جوزا / غبرګولی ۱۳۹۳

کارت هویت زیارت سیده زینب

افغان ها چگونه به جنگ سوریه کشانده میشوند؟

کریستوف رویتر

کارت دریافت شده هویت از جسد یک افغان ناشناس که هفته گذشته در حلب کشته شده بود، دارای شماره مسلسل، عکس و تصویری از زیارت سیده زینب نزدیک دمشق بوده که از طرف مقامات زیارت صادر شده،اما نام شخص در آن وجود ندارد. قسمت بالایی سمت راست کارت دارای نشان قطعه شورشی (ابو عماره) است […]

جګړه او سوله / جنگ و صلح نور یی ولوله